DONATIE

Bedrag: 

free counters
SocialTwist Tell-a-Friend

DE TECHNIEK


De techniek voor het creëren van de papierreliëfs is door de kunstenaar zelf ontwikkeld. Eerst op klein formaat later vond er een schaalvergroting plaats tot aan het meest maximale formaat mogelijk. Doordat er grote delen uit het papier worden weggesneden verliest het papier uiteindelijk zijn structuur en gaat inzakken, waardoor gebruikte techniek niet meer volstaat voor een goed resultaat.

De eventuele verschillende lagen waaruit één papierreliëf kan bestaan worden alle uit de hand gesneden. Uit het bovenste vel is het meest weggesneden, immers het vel wat hieronder ligt wordt al dan niet gedeeltelijk naar boven gevouwen, dus door het bovenste vel heen. De meest complexe papierreliëfs zijn door de kunstenaar gemaakt in de jaren 1990-1992 en bestonden uit 4 lagen een enkele zelfs uit 7 lagen. Benodigd voor deze techniek zijn een zeer goede concentratie en een vaste hand. De kleinste verbinding waarmee het papier nog zijn verband houdt is maximaal 2mm!

Allereerst wordt dus elk vel gesneden, daarna alles gevouwen , in dit laatste stadium kan nog afgeweken worden van het oorspronkelijke concept want met het vouwen is de vouwrichting voor elk vlak nog te veranderen.

         3-zicht

De glas objecten bestaan uit stroken vlakglas die allen tegen elkaar aan leunen, ze staan dus geheel los. Door de ingenieuze constructies die de kunstenaar heeft gebruikt blijven de objecten in balans. De werken zijn gebaseerd op de natuurkundige wet van druk en tegendruk.